همه ما به مکانی امن در خانههایمان نیاز داریم. مکانی امن که نهتنها از اشیا ارزشمند ما دربرابر سارقین، که از دید افراد دیگر هم محافظت کند. شما چنین مکان امنی را در خانه خود میشناسید؟ تابحال به سیف باکس دیجیتال بهعنوان مکان امن فکر کردهاید؟

سیف باکس دیجیتال چیست؟

همیشه اشیا ارزشمند در پول و جواهرات خلاصه نمیشود. گاهی اشیائی در خانه داریم که باید دور از دسترس کودکان باشد.

کودکان کنجکاو هستند و به همین سادگیها نمیتوان چیزی را از آنها پنهان کرد. سرک کشیدن به گوشهوکنار خانه از تفریحات آنها است و دوست دارند از هر چیزی سر دربیاورند.

اما راهحل چیست؟ واقعا چه کاری میتوان انجام داد که از بعضی از اشیا مواظبت کرد؟

راهکاری که ما به شما پیشنهاد میدهیم، استفاده از سیف باکس است. همه ما با گاوصندوق آشنا هستیم. گاوصندوقها بیشتر در محیطهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرند.

اما سیف باکسها نسخه کوچک شده گاوصندوق هستند که همن کارایی را دارند؛ اما ابعادشان کوچکتر است و در منازل مورد استفاده قرار میگیرند.

این ابزار امنیتی کاربردی، بیشتر از هرچیزی برای استفاده در منازل کاربرد دارد و علاوهبرآن در کسبوکارهای کوچک، ادارات و مغازهها هم کارآمد خواهد بود.

این ابزار در ابعاد مختلف تولید میشود و امکانات مختلفی را در اختیار کاربان قرار خواهد داد. سیف باکس یکی از بهترین ابزارهایی است که میتوانید خیالتان را بابت امنیت اشیا قیمتی و مهم کوچکتان راحت کند.

این مقاله را از دست ندهید:

سیف باکس دیجیتال

انواع سیف باکس

سیف باکسها در انواع و مدلهای مختلف تولید میشوند. شما میتوانید بنا به نوع کاربری و مصرفتان، یک مدل را انتخاب و استفاده کنید. موارد زیر سیف باکسهای موجود در بازار ایران هستند:

سیف باکس دیجیتال

رایجترین نوع سیف باکس بازار، سیفباکس دیجیتال است. این نوع از سیفباکسها با استفاده از الگوریتم پیشرفته ضدهک، کار سارقین را برای باز کردن درب بسیار دشوار میکند.

معمولا این انواع از صفحه کلیدهای رمزی برای برای تامین امنیت استفاده میکنند و شما برای دسترسی به آن باید کدی بین ۶ تا ۸ رقمی انتخاب کنید.

سیفباکسهای دیجیتال علاوهبر رمز، از گزینههای دسترسی دیگر مانند کارت و کلید فیزیکی استفاده میکنند.

سیف باکس هتلی

سیفباکسهای هتلی از دیگر گزینههای محبوب هتلداران هستند که در تامین امنیت هتلها کمک زیادی به مسافران و مدیران میکنند.

این انواع سیفباکس معمولا کوچک هستند و از صفحه کلید دیجیتال برای عبور استفاده میکنند.

این مقاله را از دست ندهید:

سیف باکس هوشمند

سیفباکسهای هوشمند از روشهای دسترسی و مدیریت پیچیدهتری نسبت به نوع دیجیتال خود استفاده میکنند. این نوع از سیف‌باکسها روشهای دسترسی بیومتریک مانند استفاده از اثرانگشت یا کف دست را به کاربران ارائه می دهند و اجازه میدهند که با اعلانهای مختلف هشدار متوجه دسترسی کاربران به آن شوید.

 تفاوت گاوصندوق و سیف باکس چیست؟

شاید به این فکر کنید حالا که قرار است برای امنیتتان هزینه کنید، چرا گاوصندوق انتخابتان نباشد؟ واقعیت این است که سیف‌ باکس ویژگیهایی دارد که آن را از گاوصندوق متمایز و تفاوت کاربری ایجاد کرده است.

موارد زیر بخشی از تفاوتهای سیف باکس و گاوصندوق هستند:

  • ضخامت بدنه

همانطور که حدس میزنید، ضخامت بدنه گاوصندوق، بیشتر از سیف باکس است و همین مسئله باعث شده است که ابعاد و وزن بیشتری نسبت به سیف باکس داشته باشد.

فلسفه طراحی و تولید سیفباکس این بوده که است جعبهای جمعوجور و درعینحال امن برای اشیا ارزشمند خانگی باشد. بههمین دلیل نیاز چندانی به افزایش ضخامت آن وجود ندارد و نازکتر از گاوصندوق ساخته میشود.

  • جنس بدنه

بدنه گاوصندوق از فولاد است. البته سیفباکس هم از فولاد ساخته میشود اما جنس فولاد بهکاررفته در گاوصندوق کمی با سیف باکس تفاوت دارد.

گاوصندوقها بهصورتی طراحی میشوند که در برابر دمای بسیار بالا مقاومت کنند تا اشیا و نقدینگی افراد را دربرابر آتشسوزی و حریق ایمن کنند؛ اما کاربری سیفباکس چیز دیگری است و چندان روی این مسئله تاکید نمیشود.

این مقاله را از دست ندهید:
  • وزن

همانطور که اشاره کردیم، وزن گاوصندوق بهعلت ابعاد بزرگتر و ورقههای ضخیمتر فولاد، بسیار بیشتر از سیفباکس است و حملونقل آن ساده نیست.

به همین دلیل سیفباکس گزینه مطلوبتری برای کاربری خانگی محسوب میشود. سیف باکس سبک است، جای زیادی اشغال نمیکند و میتوان بهسادگی آن را از دید دیگران پنهان کرد.

  • امنیت

درحالیکه که سطح امنیت سیف‌باکس هم مطلوب و راضیکننده است اما گاوصندوق از امینت بالاتری نسبت به نوع خانگی خود برخوردار است.

گاوصندوقها بهصورت پلکانی طراحی میشوند و قطر زیاد آنها باعث میشود تا سارقین نتوانند با استفاده از دیلم یا ابزار مشابه، آن را بشکنند.

اما طراحان سیف باکس بهجای این گزینه، از زبانههای مخصوصی استفاده میکنند که آنها را ضدنفوذ میسازد.

خرید سیف باکس

  • مقاومت دربرابر آتشسوزی

نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که گاوصندوقها بهمراتب مقاومت بیشتری دربرابر حریق و دمای بالا دارند.

گاوصندوقها گاه میتوانند بین ۷۰۰ تا ۸۰۰درجه را تحمل کنند. البته سیف باکسها هم ضدحریق طراحی میشوند اما توصیه میکنیم که قبل از خرید به گواهینامه و درجهبندی آنها توجه کنید تا مطمئن شوید که میزان تحمل دمای آنها در محدوده موردنیازتان قرار دارد.

  • ضدسرقت بودن

برای درک تفاوت امنیت سیف باکس و گاوصندوق، قبل از هرچیزی باید به کاربری خودتان توجه کنید.

هر دو ابزار امنیت مناسبی دارند؛ اما قطعا گاوصندوقهای عادی دربرابر ضربات و آسیبها ایمنی بیشتری دارند. اما سیف باکس دیجیتال یا هوشمند دربرابر نفوذ به قفل و رمز مقاومتر هستند.

  • کاربری و قیمت

گاوصندوقها بیشتر از هرچیزی در موارد تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. این ابزار برای اشیا بزرگتر و حجیمتر مناسب است و به کاربران کمک میکند تا هر چیزی را در آن قرار دهند.

اما سیف باکسها بیشتر از هرچیزی مناسب استفاده در مغازههای کوچک، ادارات با کارمندان کم، هتلها و استفاده خانگی هستند.

همانطور که حدس میزنید، گاوصندوقها بهخاطر ابعاد بزرگتر و حجم بیشتر مواد اولیه بهکار رفته، گرانتر از سیفباکسها هستند و سیفباکسها گزینه اقتصادیتری برای کاربران محسوب میشوند.

این مقاله را از دست ندهید:

آیا میتوان سیف باکس دیجیتال یا هوشمند را هک کرد؟

صادقانه باید بگوییم که هیچچیز غیرقابل هکی وجود ندارد. همیشه هوش برتری نسبت به هر تکنولوژی دیجیتالی وجود دارد که امکان ضدهک بودن آن را کاهش میدهد.

سیف باکس دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. اما هک سیفباکسها به تلاش زیادی برای هک شدن نیاز دارند و احتمال هک آن بسیار پایین است.

بسیاری از سیف باکسها به اسکنر بیومتریک مجهز هستند و استفاده از اثرانگشت امنیت آنها را افزایش میدهد.

درمجموع بهخاطر دردسرهای زیاد و پیچیدگی الگوریتمهای بهکار رفته در سیف باکسهای دیجیتال، بسیاری از سارقین قید دستبرد و هک آنها را میزنند.

علاوهبراین، سایز کوچک سیف باکسها هم موجب میشود که این ابزارها گزینهای مناسب برای حاسازی در کمد و سایز مناطق مخفی باشد و میتوان آن را از دید سایرین پنهان کرد.

این مقاله را از دست ندهید:

سیف باکس هوشمند

خرید سیف باکس دیجیتال یوکا

اگر قصد خرید سیفباکس دارید، میتوانید بااستفاده از راهنمایی کارشناسان فنی ما در نوآوران هوشمند بهترین مدل را باتوجه به نیاز کاربریتان انتخاب و تهیه کنید. کارشناسان ما در نمایندگی یوکا به شما کمک میکنند تا در تمام مراحل خرید، فروش و نصب بهسادگی عمل کنید و درنهایت تجربه خوبی از استفاده از گجتها دیجیتال داشته باشید.

خرید سیف باکس یوکا