ما بیشتر ساعات خود را در طول روز در محیط کاری و کنار همکاران خود می گذرانیم و همین مساله به تنهایی اهمیت انتخاب درست کار و محیط کاری را نشان می دهد . کار کردن در یک محیط کار خوب و دوست داشتنی می تواند در رشد و افزایش توان و بهره وری تاثیر زیادی داشته باشد.

یک محیط کار خوب و مناسب علاوه بر دارا بودن شرایط فیزیکی و تجهیزات مطلوب باید دارای شرایط روانی خوب مانند روابط دوستانه بین کارکنان و اعتماد متقابل بین مدیران و پرسنل و روحیه کار تیمی باشد ، که در نهایت تمامی این فاکتورها کنار یکدیگر منجر به افزایش بهروری و کارایی بیشتر می شود .

محیط کاری نوآوران هوشمند محیطی پویا و پر انرژی و در عین حال هدفمند برای حرکت به سوی اهداف بلند مدت و ماموریت مجموعه می باشد .

نوآوران هوشمند برای رشد و توسعه پایدار و مداوم، نیازمند استخدام نیروهای متعهد و متخصص است و این نیاز هیچ گاه نهایتی ندارد زیرا برای بهترین بودن و موفقیت هیچ پایانی وجود ندارد .

ما در نوآوران هوشمند تمام سعی خود را می کنیم برای پرسنل و کارکنان خود محیط کاری فراهم کنیم که :

  • فاکتورهای منشور اخلاق و انسانی در آن به صورت کامل رعایت شود .
  • جدیت در کار در کنار صمیمت و ارتباط خوب بین کارکنان و مدیریت برقرار باشد .
  • یادگیری و رشد و تسلط بر دانش فنی روز در اولویت باشد .
  • حرمت های انسانی کارکنان حفظ شود .
  • جو شایسته سالاری و عدم تبعیض برقرار باشد .
  • کارکنان در طول حضور خود در شرکت احساس شادابی و لذت از کار کردن داشته باشند .
  • روحیه کار تیمی را برای انجام سریع تر کارها و افزایش بهره وری پرورش دهیم .

فرصت های شغلی

 

استخدام در نوآوران هوشمند – چگونه می توانید به نوآوران هوشمند بپیوندید ؟

 

ارسال در خواست همکاری

ما برای آشنایی بیشتر با توانایی ها و مهارت های شما نیاز داریم بیشتر در مورد شما بدانیم . یکی از متداول ترین راه ها ارسال فرم درخواست همکاری و یا رزومه و ارائه خصوصیات فردی و رفتاری و تخصصی خودتان به صورت کامل و دقیق است .

 

بررسی رزومه توسط ارزیاب

بعد از دریافت رزومه های ارسالی ، اطلاعات رزومه ها توسط ارزیاب مربوطه تجزیه و تحلیل و اولویت بندی می شود .

 

 دعوت به مصاحبه حضوری

بعد از بررسی رزومه ها و با توجه به موقعیت های شغلی مورد نیاز نوآوران هوشمند یک جلسه حضوری برای جمع بندی و تصمیم گیری نهایی طرفین ترتیب داد می شود . شما با حضور در این جلسه معرفی و آشنایی می توانید بیشتر با فضای کاری و فرهنگ حاکم بر نوآوران هوشمند آشنا شوید .

 

دوره آزمایشی

بعد از برگزاری جلسه حضوری در صورت رضایت طرفین از شما دعوت می کنیم تا برای آشنایی با مسئولیت های کاری و همین طور محیط کار و همکاران خود یک دوره کوتاه مدت آزمایشی در شرکت حضور داشته باشید . در این مرحله آموزش های لازم در مورد مسئولیت ها و جایگاه تخصصی تان در نوآوران هوشمند داده می شود .

 

استخدام

بعد از به پایان رساندن موفقیت آمیز دوره آزمایشی و روحیه کار تیمی و سخت کوشی می توانید به گروه نوآوران هوشمند بپیوندید .

 

استخدام در نوآوران هوشمند - قفل دیجیتال

تکمیل فرم استخدام

فرصت های شغلی در نوآوران هوشمند - ارائه دهنده قفل دیجیتال

فرصت های شغلی