شب بند دیجیتال چیست؟

۱۵ مهر ۱۳۹۹|Categories: امنیت, قفل الکترونیکی|Tags: |

اخیراً افراد بسیاری در مورد خانه‌های هوشمند و به ویژه قفل دیجیتال صحبت می‌کنند. اما اصطلاحی که اغلب در میان گفتگوهای آنها می‌شنویم، شب بند دیجیتال است! از نام این محصول مشخص است که با یک قفل الکترونیکی طرف هستیم، اما شب بند به چه معناست؟ برای اینکه بدانید شب بند دیجیتال چیست و استفاده [...]