تاثیر آب و هوا بر قفل های دیجیتال

۲۹ شهریور ۱۳۹۹|Categories: قفل الکترونیکی, قفل دیجیتال|Tags: |

به نظر می‌رسد قفل‌های دیجیتال راه حل مناسبی در برابر تغییرات آب و هوایی هستند. درحالی که قفل‌های الکترونیکی به ندرت تحت تأثیر گرم یا سرد شدن هوا قرار می‌گیرند انواع دیگر قفل‌ها (مکانیکی) از تغییرات آب و هوایی در امان نیستند. با این حال، این بدان معنا نیست که قفل‌های دیجیتالی به طور کامل [...]