اصول فنگ شویی

۲۶ فروردین ۱۴۰۰|Categories: اخبار|Tags: , |

فنگ شویی مفهومی باستانی از یک شعر قدیمی چینی است که در مورد زندگی و رابطه انسان با محیط اطرافش سخن به میان می‌آورد. فنگ شویی دارای اصولی است که نشان دهنده همزیستی بین عناصر مختلفی طبیعی با ذهن انسان است. طراحان داخلی از اصول فنگ شویی استفاده می‌کنند تجربه ذهنی انسانی در فضاها را [...]