ابزارهای هوشمند برای سالمندان

۲۲ آبان ۱۳۹۸|Categories: قفل دیجیتال, مقالات قفل دیجیتال|Tags: , , , |

افزایش سن و پیری ، در تعدادی از کشورهای توسعه یافته جهان ، نادر نیست. استفاده از ابزارهای هوشمند برای سالمندان  سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است که مردم این روزها زندگی طولانی تری دارند. این یک پدیده در سراسر جهان است و مطالعات نشان می دهد که بین سال های 2015 تا [...]