استفاده از قفل دیجیتال در دانشگاه ها

۱۱ آبان ۱۳۹۹|Categories: قفل الکترونیکی, قفل دیجیتال|Tags: , |

هنگامی که دانشجویان آماده بازگشت به دانشگاه می‌شوند، امنیت به یک نگرانی بزرگ تبدیل می‌شود. در 20 سال گذشته، نگرانی والدین از میزان امنیت محیط‌های آموزشی به ویژه دانشگاه ها، بیش از پیش افزایش یافته است. اما امروزه برای اطمینان از ایمنی و حفاظت از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و تجهیزات با ارزش آموزشی، [...]