توضیحات

قفل الکترونیکی درب گیت من F300

دسترسی به قفل اثر انگشتی، رمز

دسترسی به قفل به وسیله رمز عبوری 4 تا 12 رقمی

ازطریقه صفحه لمسی:

امکان شناسایی یک رمز بین 4 تا 12 رقمی

روشن شدن صفحه کلید در هنگام استفاده و مخفی بو

مخفی شدن صفحه کلید در حالت معمولی

قابلیت شناسایی 20 عدد اثر انگشت

قابلیت استفاده همزمان رمز و اثر انگشت :

با فعال کردن این سیستم قفل دیجیتال برای وارد شدن باید هم رمز عبور را وارد کنید و هم اثر انگشت خود را به قفل شناسایی کنید تا قفل باز شود.

استفاده از ورود در حالت امنیتی

با فعال کردن این سیستم برای ورود هر شخصی باید رمز و یک اثر انگشت

دستگیره الکترونیکی گیت من F300

قفل الکترونیکی درب گیت من Gateman F300
4.5 امتیاز از 2 رای