توضیحات

اتوماسیون حضور و غیاب جامع یوکا مبتنی بر وب میباشد و امکانات فراوانی در اختیار مدیران و پرسنل قرار می نماید ،مدیریت اطلاعات تردد ، اعمال قوانین کارکرد و ارایه گزارشات متنوع مد نظر مدیران مجموعه و امکان دستیبابی هر پرسنل به اطلاعات تردد فردی و درخواست تصحیح آنها از مزایای سیستم حضور و غیاب یوکا میباشد .موتور محاسباتی قدرتمند و انعطاف پذیر بودن المانهای کارکرد این اتوماسیون در کنار محیط کاربر پسند و روان آن سبب شده است که بسیاری از سازمانها و مراکز بزرگ دولتی و خصوصی رضایت کامل از این سیستم داشته باشند.

اهداف طراحی سیستم اتوماسیون حضور و غیاب تحت وب :
1-قابلیت تطبیق و انعطاف پذیری با توجه به نیازهای متنوع سازمانها و مراکز بزرگ
2- قابلیت هماهنگی با تمامی قوانین حضور و غیاب کشوری و اکثر سازمانها
3- تعریف سطح دسترسی بر اساس ساختار درختی سازمان و پراکندگی جغرافیایی
4- قابلیت تعریف چارت سازمانی و سلسله مراتب اداری
5- دارای اتوماسیون اداری گردش کار بدون کاغذ مرخصی و ماموریت واضافه کاری
6- نمایش مانده مرخصی هر فرد بصورت آنی با توجه به قوانین شیفت و کارکرد
7- امکان مدیریت انواع شیفتهای منظم ، نا منظم و بیمارستانی
8-تشخیص ثبت دستی ترددها و یا اصلاح دستی ترددها
9-امکان ایجاد محیطهای کاری جداگانه برای شعبات یک مجموعه
10-امکان اعمال قوانین خاص کارکرد سازمان با استفاده از اسکریپت نویسی
11- گردش مجوزهای حضور و غیاب بر اساس روالهای گردش سازمانی و حذف کاغذ
12-امکان ارایه گزارش اطلاعات تغییریافته
13-ارایه کاردکس مرخصی بصورت آنی
14-ارایه گزارشات متنوع و انعطاف پذیر با توجه به نیاز سازمانها
15-نمایش آنلاین ورود و خروج پرسنل
16- دسترسی به نرم افزار از طریق شبکه داخلی و اینترنت در هرزمان و هرمکان
17- داراي بانک اطلاعاتی SQL
18- یکپارچه سازي اطلاعات موجود در اتوماسیونهای تغذیه ، کنترل دسترسی و … یوکا
19- سهولت در توسعه نرم افزار و به روزرسانی نمودن آن
20- قابلیت شخصی سازی
21- پشتیبانی آنلاین

نرم افزار حضور غیاب یوکا