leo classic

/leo classic
leo classic۱۳۹۷-۵-۲۱ ۰۹:۵۱:۴۷ +۰۰:۰۰

قفل دیجیتال leo classic

قفل دیجیتال leo classic

Digital Door Lock
LEO
Classic


قفل دیجیتال Juliet


Digital Door Lock

قفل دیجیتال Juliet
قابلیت های قفل دیجیتال Juliet

Touch Tomorrow

قفل دیجیتال leo classic

قابلیت باز شدن از طریق کد

قفل دیجیتال leo classic

قابلیت باز شدن با اثر انگشت

قفل دیجیتال leo classic

قابلیت باز شدن از طریق کارت

قفل دیجیتال leo classic

قابلیت باز شدن از طریق پترن

قفل دیجیتال leo classic

رمز یک بار مصرف

قفل دیجیتال leo classic

قابلیت باز شدن از طریق تلفن همراه

قفل دیجیتال leo classic

ظریف و زیبا
در قالب ظاهری کلاسیک

قفل دیجیتال leo classic

leo classic