بسیاری از ما به خاطر اینکه سالها از کلیدها برای باز کردن درب ها استفاده کردیم ، شاید با دیدن یک قفل دیجیتال رمزی یا اثر انگشتی به غلط این طور تصور کنیم که این قفل ها پیچیده هستند و ممکن است در مواقع ضروری و عجله ای ما نتوانیم از سیستم دیجیتال استفاده کنیم .

هر چند که این تصور کاملا غلط است ، چون نحوه کاربری یک قفل دیجیتال انقدر ساده و آسان طراحی شده است که حتی افراد سالمند و خردسال با کمترین سواد دیجیتال هم می توانند به راحتی از آنها استفاده کنند و در زمان های ضروروی و خطر و عجله هم مشخصا گذاشتن اثر انگشت در جایگاه سنسور و یا تشخیص چهره از پیدا کردن کلید و زیر و رو کردن کیف و وسایل ، قطعا راحت تر است .

اما در کنار تمامی این موارد، سازندگان و طراحان این قفل ها این دغدغه کاربر را هم در نظر گرفته اند و در تمامی قفل های دیجیتالی یک جایگاه کلید هم در نظر گرفته اند که فرد در مواقع ضروری بتواند از این کلید مکانیکی برای باز کردن درب استفاده کند.