با شنیدن نام دیجیتالی روی هر تجهیزاتی ممکن است همه ما سریعا این ذهنیت غلط در ذهن مان شکل بگیرد که این قفل های الکترونیکی ممکن است هک شوند و سارقین و افراد غیر مجاز از طریق هک این قفل ها بتوانند به داخل نفوذ کنند . اما این یک تصور اشتباه است ، چون قفل دیجیتالی یوکا مجهز به سیستم ضد هک است و با توجه به الگوریتم های پیچیده ای که دارد امکان هک شدن شان  ۰ % است .