قبل از اتمام باتری قلمی قفل دیجیتال به وسیله بوق به شما هشدار داده می شود و شما می توانید نسبت به تعویض باتری اقدام نمایید. چنانچه به هر دلیلی تعویض باتری در این مدت امکان پذیر نبود می توانید برای باز کردن درب از یک باتری کتابی v9 استفاده نمایید در را موقت باز نموده و باطری را تعویض نمایید.