پیشرو در نوآوری و سادگی
انتخابی ایده آل

قفل هتلی Mars

MARS

خریددانلود

محافظ هوشمند
ترکیبی همزمان از سادگی و تکنولوژی
محصولی کاملا اقتصادی را به ارمغان می آورد.

قفل هتلی Mars

تعریف جدیدی از امنیت